ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ พ.ต.นรินทร์ พานคำ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0817904711
อีเมล์ : n-t2008@hotmail.com
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2555,16:17  อ่าน 1249 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
รายละเอียดผลงาน
ได้รับรางวัลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practices) ของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับเหรียญทอง ตามโครงการขับเคลื่อนการนำจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ตามการดำเนินการพัฒนาผู้เรียนในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง พ.ศ.2551-2561
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2555,16:17   อ่าน 1249 ครั้ง