ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ พ.ต.นรินทร์ พานคำ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0817904711
อีเมล์ : n-t2008@hotmail.com
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 2560,05:28  อ่าน 335 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แบบรายงานด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
รายละเอียดผลงาน

แบบรายงานด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 23.78 KB
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 2560,05:28   อ่าน 335 ครั้ง