ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓ ส่วนที่ ๒)
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ พ.ต.นรินทร์ พานคำ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 2560,05:32  อ่าน 254 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓ ส่วนที่ ๑)
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ พ.ต.นรินทร์ พานคำ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 2560,05:31  อ่าน 230 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบข้อเสนอในการพัฒนางาน (ด้านที่ ๓ ส่วนที่ ๓)
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ พ.ต.นรินทร์ พานคำ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 2560,05:29  อ่าน 232 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบรายงานด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ พ.ต.นรินทร์ พานคำ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 2560,05:28  อ่าน 354 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบคำขอ
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ พ.ต.นรินทร์ พานคำ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 2560,05:25  อ่าน 221 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ พ.ต.นรินทร์ พานคำ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2555,16:17  อ่าน 1262 ครั้ง
รายละเอียด..