ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
17/11/2560 คุณเสน่ห์และคุณวาสนา พิมลัย แสดงเจตนาจะบริจาคเก้าอี้ (อ่าน 25) 27 พ.ย. 60
คุณครูสุนทร พูลเพิ่ม ได้รับรางวัลโครงการครูดีปูชนียบุคคล รางวัล สก.สค. ปี ๒๕๖๐ (อ่าน 29) 08 พ.ย. 60
5/09/2559วันดี วันศรี มิ่งมงคล โรงเรียนบ้านปะอาว ตั้งเสาเอกก่อสร้างอาคาร (อ่าน 33) 08 พ.ย. 60
โรงเรียนปะอาวเพาะลูกหมูและนกยูง (อ่าน 123) 03 เม.ย. 60
โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป.มหาสารคาม เขต 2 มาดูงาน (อ่าน 615) 09 ก.ค. 59
กิจกรรมโครงการครูภูมิปัญญา (อ่าน 409) 07 ก.ค. 59