ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมโครงการครูภูมิปัญญา

องค์การบริหารตำบลปะอาวร่วมมือกับโรงเรียนบ้านปะอาว จัดกิจกรรมโครงการครูภูมิปัญญา (กลุ่มผู้สูงอายุ)  ตำบลปะอาว ประจำปีงบประมาณ 2559 มีครูภูมิปัญญา 14 คน มาให้ความรู้ลูกหลาน ตามโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้(และรักลูกหลาน)
                   1.นางอุดร  พันธ์โสรี                หมู่ 1    ขันหมากเบ็ง
                   2. นางจันสี  สุขุมพันธ์              หมู่ 2    ขันหมากเบ็ง
                   3. นางเชื่อมจิต  ศุภสร              หมู่ 3    รำกลองตุ้ม
                   4. นางบุปผา  สิตวรรณ             หมู่ 3    รำกลองตุ้ม
                   5. นายสำรวย  พาชอบ             หมู่ 4    พิณแคน
                   6. นายประดิษฐ์  ทองล้วน     หมู่ 4    พิณแคน
                   7. นายบุญนำ  ทองล้วน      หมู่ 5    อักษรธรรม
                   8. นายอัสนี  กตัญญู                หมู่ 5    อักษรธรรม
                   9. นายคำแสน  แท่งคำ             หมู่ 6    ปุ๋ยชีวภาพ
                   10. นายดุสิต  สิตวัน                หมู่ 6    ปุ๋ยชีวภาพ       
                   11. นางสุภี  ประสมทอง      หมู่ 7    สวดสรภัญญะ
                   12. นางลำไย  พันธ์วัตร            หมู่ 7    สวดสรภัญญะ
                   13. นางวิไล  สุดชาติ                หมู่ 8    พานบายศรี
                   14. นางสงัด  บุญถม                หมู่ 8    พานบายศรี
                   สอน 4 สัปดาห์  ทุกวันพุธ  เวลา 14.30 – 15.30 น.  เริ่ม วันพุธที่ 27 กรกฎาคม ถึงวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559

โพสเมื่อ : 07 ก.ค. 2559,14:45   อ่าน 818 ครั้ง