ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
11/12/60 ปรับปรุงฐานการเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน
11/12/60 ปรับปรุงฐานการเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน ให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน เพราะโรงเรียนบ้านปะอาวเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ที่ต้องรับผิดชอบการพัฒนาเด็กให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง สำหรับทศวรรษที่ 21
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2560,15:48   อ่าน 496 ครั้ง