ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ผอ.บรรยายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ก้าวตามรอยเท้าพ่อ ในหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วันนี้ (29 ตุลาคม 60) ว่าที่พันตรี นรินทร์ พานคำ มาบรรยายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ก้าวตามรอยเท้าพ่อ ในหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้นักเรียนแกนนำโครงการบ้านทุ่งอิ่มสุข : เครื่อข่ายเด็กและเยาวชน กิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ "รู้สาร เท่าทัน สร้างสรรค์สื่อ" โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2560,17:33   อ่าน 270 ครั้ง