ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
16/11/2560โรงเรียนบ้านนาจาน อำเภอนาเยีย สพป.อุบลราชธานี เขต ๔ มาศึกษาดูงาน
๑๖/๑๑/๒๕๖๐ คณะครูโรงเรียนบ้านนาจาน อำเภอนาเยีย สพป.อุบลราชธานี เขต ๔ นำนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๑๕๐ คน มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาโรงเรียนบ้านปะอาวและพิพิธภัณฑ์เฉลิมราชวัดบูรพาปะอาวเหนือ
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 2560,11:27   อ่าน 383 ครั้ง