ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
31/10/2560 อบรมโครงการวัฒนธรรมเฉลิมราชวัดบูรพาปะอาวเหนือ
๓๑ ตุลาคม - ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านปะอาว ร่วมกับวัฒนธรรมตำบลปะอาวและสำนักวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการวัฒนธรรมเฉลิมราชวัดบูรพาปะอาวเหนือ ถ่ายทอดภูมิปัญญา จากปราชญ์ชาวบ้าน อาจารย์มหาวิทยาลัย มีกิจกรรมจักสาน ทอผ้าไหม หัตถกรรมหล่อทองเหลือง และมัคคุเทศก์น้อย นักเรียนโรงเรียนบ้านปะอาวร่วมกิจกรรม จำนวน ๘๐ คน ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านครับ สืบสานงานศิลป์สง่าทรง แหล่งหัตถกรรมทองเหลือง ภูมิปัญญาหมู่บ้านปะอาว มีแห่งเดี่ยวที่เหลืออยู่  ขอบคุณอาจารย์ประวิตร ศิลธรรมพานิช มัคคุเทศก์ดีเด่นระดับประเทศก์ ปี ๒๕๕๘ เป็นอย่างสูงที่ให้เวลาสำหรับเด็กๆ โรงเรียนบ้านปะอาวในการบ่มเพาะการเป็นมัคคุเทศก์น้อย
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 2560,14:59   อ่าน 474 ครั้ง