ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
27/10/2560 ประชุมครูเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน
27 ตุลาคม 2560 ภารกิจแรก ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษาวันนี้ภารกิจแรก ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ประชุมครูเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน และวันนี้ได้ตรวจรับถังขยะ ตามโครงการบริหารจัดการลดขยะ โดยการนำระบบ 3 R มาบริหารจัดการ เพื่อสร้างวินัยของคนในชาติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นนโยบายของ สพฐ. เราต้องปฏิบัติและดำเนินการและวันนี้ได้ตรวจรับถังขยะ ตามโครงการบริหารจัดการลดขยะ โดยการนำระบบ 3 R มาบริหารจัดการ เพื่อสร้างวินัยของคนในชาติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นนโยบายของ สพฐ. เราต้องปฏิบัติและดำเนินการ
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 2560,14:37   อ่าน 259 ครั้ง