ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
26/10/2560 พระเสด็จสู่สวรรคาลัยณ พระเมรุมาศจำลอง วัดสุปัฏนารามวรวิหาร
พระเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมนำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ ข้าพเจ้าว่าที่ พันตรี นรินทร์ พานคำ ได้สมัครเป็นจิตอาสางานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ประเภทงานบริการประชาชน ข้าพเจ้า เป็นผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา โรงเรียนบ้านปะอาว ได้เดินตามรอยเบื้องยุคลบาทของพระองค์ท่าน ได้รับการบ่มเพาะ จากมูลนิธิยุวสถิรคุณ ให้มีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง ดำเนินการสืบสานพระราชปณิธาน ใช้แนวปฏิบัติเพื่อให้ชีวิตสมดุล พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงใน 4 มิติ คือ วัตถุ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยใช้ 3 หลักการ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกัน และตัดสินใจบน 2 เงื่อนไข คือ การมีคุณธรรม และความรู้ สรุปง่ายๆคือ "คิด พูด ทำ อย่างพอเพียง" พวกเราชาว ศรร.ปะอาว สามารถนำหลักการนี้มาบ่มเพาะให้ลูกๆ โรงเรียนบ้านปะอาวได้ แต่สิ่งที่ต้องการเพิ่มเติมคือการมีส่วนร่วมมากกว่าการเป็นส่วนหนึ่งของการน้อมนำหลักการพอเพียง จึงได้ร่วมเป็นจิตอาสาในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงในครั้งนี้ และได้มีโอกาสเข้าร่วมถวายดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุมาศจำลอง วัดสุปัฏนารามวรวิหาร
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 2560,14:20   อ่าน 231 ครั้ง