ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
13/09/2560 ชุดการแสดงเกี่ยวกับการเทิดพระเกียรติฯตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
13 กันยายน 2560 นำชุดการแสดงเกี่ยวกับการเทิดพระเกียรติฯตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขความยากจน ณ ศูนย์การแสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ในงาน "UBON CD DAY ๒๐๑๗ แก้จนบนวิถีความพอเพียง" ของ สนง.พัฒนาชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี เป็นกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และหารายได้ระหว่างเรียน นักเรียนสามารถมีทักษะอาชีพที่ติดตัวไปตลอดชีวิต
โพสเมื่อ : 07 พ.ย. 2560,06:20   อ่าน 240 ครั้ง