ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
19/08/2560 อบรมการสร้างเว็ปไซด์รายวิชาโดย CircleCamp
วันนี้มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทอริ์น มาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ระบบพี่เลี้ยง โดยอบรมการสร้างเว็ปไซด์รายวิชาโดย CircleCamp
โพสเมื่อ : 07 พ.ย. 2560,05:56   อ่าน 172 ครั้ง