ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
4/8/2560 จัดนิทรรศการงานขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติที่โรงแรมสุนีย์แกรนด์
โรงเรียนบ้านปะอาวเป็นส่วนหนึ่งในพิธีเปิดงาน สพฐ.สัญจร เขตตรวจราชการที่ ๑๓,๑๔ โดยใช้ระฆังจากโรงเรียนบ้านปะอาวผลิตร่วมกับศูนย์หัตถกรรมทองเหลืองบ้านปะอาว ทำเมื่อครั้งโรงเรียนบ้านปะอาว มีอายุครบรอบ ๙๙ ปี นำมาให้พลโท โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษา รมต.กระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธี ใช้ตีเปิดการประชุม  ได้รับเกียรติจากผู้บังคับบัญชาให้จัดนิทรรศการงานขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ:สพฐ.สัญจร ที่โรงแรมสุนีย์แกรนด์ ๒ เรื่อง ๑.ศาสตร์พระราชา ๒.โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เป็นความภาคภูมิใจที่ได้รับหน้าที่จัดงานที่สำคัญ 
โพสเมื่อ : 07 พ.ย. 2560,05:32   อ่าน 206 ครั้ง