ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เตรียมเพื่อจัดนิทรรศการ "น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"

วันนี้ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ มาเตรียมเพื่อจัดนิทรรศการ "น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" ที่หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นความภูมิใจที่ได้ปฏิบัติงานเพื่อสังคมและส่วนรวม เรามีแบบอย่างจากพ่อหลวงของเราตลอด ๗๐ ปี ที่พระองค์ท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดิน พระองค์ไม่ได้พักผ่อนเลย พวกเราจะสืบสานงานของพ่อหลวงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวันนี้เราเตรียมงานจะไปจัดนิทรรศการ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" ในงานวันที่ ๒๑ -๒๒ กุมภาพันธ์ ที่หอประชุมไพรพยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

โพสเมื่อ : 03 เม.ย. 2560,10:28   อ่าน 1013 ครั้ง