ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ครู และกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านก้านเหลือง) มาดูงาน
วันนี้ 2 มีนาคม พ.ศ.2560 ผู้บริหารคณะครู และกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านก้านเหลือง) เทศบาลนคร อุบลราชธานีจำนวน 25 คน มาศึกษาดูงานการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา เพื่อเตรียมรับการประเมิน สถานศึกษาพอเพียงต่อไป
โพสเมื่อ : 03 เม.ย. 2560,10:05   อ่าน 755 ครั้ง