ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ให้เวลารัก"
27 กรกฎาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว ร่วมกับโรงเรียนบ้านปะอาว จัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ให้เวลารัก" โดยให้กลุ่มผู้สูงอายุมาถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับนักเรียน มีหลักสูตร ทั้งหมด 7 หลักสูตร ดังนี้ 1.การทำขันหมากเบ็ง 2.การทำพานบายศรี 3.การท่องสรภัญญะ 4.การทำปุ๋ยชีวภาพ 5.การรำกลองตุ้ม 6.วงพิณแคน 7.ตัวอักษรธรรม เป็นการร่วมมือเพื่อเพิ่มทักษะชีวิตให้ลูกหลานบ้านปะอาวเป็นคนดี มีคุณธรรม อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข โดยอบรมเพิ่มในวันพุธที่ 3 ,10 ,17 สิงหาคม 2559 ขอขอบคุณ  อบต.ปะอาว ครับ
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 2559,22:52   อ่าน 1061 ครั้ง