ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีมาศึกษาดูงาน
วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 คณะอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีจำนวน 10 ท่านมาศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ เพื่อเป็นแนวทางในการนำกลับไปประยุกต์ใช้และประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา โรงเรียน บ้านปะอาว
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 2559,22:28   อ่าน 1336 ครั้ง