ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
อบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
16-19 กรกฎาคม 2559 ครูบรรณารักษ์และยุวบรรณารักษ์ นางนุชนี ทาตระกูล และเด็กหญิงบัวกุลญา ณ อุบล ไปอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 2559,05:34   อ่าน 686 ครั้ง