ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มาศึกษาดูงานที่บริษัทหลุยส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
วันที่ 16 - 18 กรกฎาคม 2559 พานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มาศึกษาดูงานที่บริษัทหลุยส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ของเสี่ยสมพร ประสมทอง เสี่ยพันล้านลูกหลานบ้านปะอาว อดีตเคยต่อสู้ชีวิตมาอย่างโชคโชน อายุ 12 ปีเรียนจบ ป.6 โรงเรียนบ้านปะอาว 13 ปีมาเป็นช่างซ่อมรองเท้าใน กทม. 14 ปีเป็นช่างเคาะรถยนต์ ทนความคิดถึงบ้านไม่ไหวเพราะยังเป็นเด็กกลับไปทำนาที่บ้านปะอาว แล้วกลับมาหางานทำที่ กทม.อีกครั้ง ได้ไปทำงานโรงกลึงกับญาติผู้ใหญ่และเรียนรู้งานอย่างรวดเร็ว จนมีความมั่นใจว่าจะสามารถบริหารงานได้จึงขอโอกาสออกมาสร้างบริษัทของตนเอง จนปัจจุบันเป็นเจ้าของโรงงานผลิตอาหลั่ยรถยนต์ 5 สาขา จากความสำเร็จของท่าน ท่านมีคุณธรรมในการครองตน ครองคน ครองงาน มีความกตัญญู ซื่อสัตย์ มีวินัย ตรงเวลา มีความพอเพียง ไม่ลืมตนเอง ยึดหลักความสามัคคี ท่านให้ข้อคิดในการดำรงชีวิตกับลูกหลานที่มาเรียนรู้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อการเรียนรู้ทักษะวิชาชีพ ขอขอบคุณท่านและคุณสายใจ ประสมทองคู่ชีวิตของท่าน ที่เมตตาลูกหลานให้ที่พักและอาหารขณะที่มาศึกษาดูงานที่ชลบุรี
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 2559,04:55   อ่าน 1697 ครั้ง