ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมสัมมนานักวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2559 นางนุชนี ทาตระกูล และนางสาวสุภาภรณ์ หอมทอง ครูโรงเรียนบ้านปะอาวเข้าร่วมประชุมสัมมนานักวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพืนฐาน ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ห่องประชุมราชธานี
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 2559,15:04   อ่าน 499 ครั้ง