ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
มูลนิธิ โพธิวัณณา มอบพระพุทธรูป จำนวน 16 องค์ ให้โรงเรียนบ้านปะอาว
มูลนิธิ โพธิวัณณา มอบพระพุทธรูป จำนวน 16 องค์ ให้โรงเรียนบ้านปะอาว เพื่อเป็นพระพุทธรูปประจำห้องเรียน ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมิน 1 ใน 29 ประการ ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนวิถีพุทธ โดยมีพระครูศรีพิพัฒนคุณ เจ้าอาวาสวัดเรียบปะอาวใต้ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองอุบลราชธานี มาสอนและเทศนาให้นักเรียนที่หน้าเสาธง และเป็นตัวแทนมอบพระพุทธรูปให้คุณครูประจำชั้นและคุณครูรับผิดชอบห้องพิเศษนำไปประจำห้อง 
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 2559,15:39   อ่าน 474 ครั้ง