ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
16 มิถุนายน 59 ต้อนรับนักบริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 6
วันที่ 16 มิถุนายน 2559 โรงเรียนบ้านปะอาวมีโอกาสต้อนรับนักบริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 6 มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ด้านการศึกษา โดยท่าน ดร.สมบัติ สุวรรณพิทักษ์ อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วิทยากรประจำหลักสูตรเป็นผู้นำคณ
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 2559,11:37   อ่าน 532 ครั้ง