ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
25 -26 มิ.ย.59 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้การบริหารจัดการห้องสมุดมีชีวิต

อบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้การบริหารจัดการห้องสมุดมีชีวิตและการขยายเครือข่ายห้องสมุดมีชีวิตในโรงเรียน ระหว่างวันที่ 24-27 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมอินทรา รีเจ้นท์ ถนนราชปรารภ ประตูน้ำ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยมีนางศกุนตลา สุขสมัย รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา เป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการบริหารจัดการและขยายเครือข่ายห้องสมุดมีชีวิตในโรงเรียน โดยมีวิทยากรมาร่วมให้ความรู้และบรรยายในหัวข้อต่างๆ เช่น “การอ่านพัฒนาคน” โดย รศ. พญ. นิชรา เรืองดารกานนท์ ที่บรรยายถึงความสำคัญของการอ่าน ที่จะทำให้สมองเกิดการพัฒนา สามารถยกระดับทักษะการอ่านและการเรียนรู้ได้ดีขึ้น

โพสเมื่อ : 07 ก.ค. 2559,15:19   อ่าน 380 ครั้ง