ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

มาร์ชโรงเรียนบ้านปะอาว

คำร้อง- ทำนอง:  สุปาณี  ลิ้มสุวรรณ
เรียบเรียงเสียงประสาน: ไตรรงค์  สินสืบผล   
ขับร้อง:  สุพรรณี  โคตรสุโน
สุพรรษา  ผลพัฒนา
กิตติพงศ์  ศรีส้มป่อย                              
ปริญญา
   อมรมุนีพงษ์   
ปาริชาติ  จิตรศาลา                            
เทวินทร์  ปลื้มมีชัย                                           

    ขาวเหลืองเรืองดั่งไส้    เทียนจุดประกาย
ขาวสื่อความพิสุทธิ์
       สะอาดไซร้
เหลืองสว่างส่องประดุจ
   แสงแห่งปัญญา
สองสิ่งเสริมทางให้
       ใฝ่รู้เล่าเรียน

โรงเรียนเราชื่อบ้าน        ปะอาว
ดีเด่นทอแสงพราว        เจิดจ้า
ต้นแบบกิจกรรมยาว       ต่อเนื่อง
รับเลือกเป็นแนวหน้า      ปลูกปั้นเยาวชน

ยางนาตระหง่านฟ้า      สูงทน
ใบอยู่เรือนยอดบน       พุ่มกว้าง
ปีกแห้งช่วยร่อนผล      ปลิวร่วง
ต้นใหญ่บ่เคว้งคว้าง     รากค้ำร่มเย็น

ปัญญาเป็นดั่งแก้ว        นรชน
ปราชญ์คู่เมืองอุบล        หน่อเหง้า
สืบสานต่อฝึกฝน           ดีเก่ง
เพียรใฝ่คุณธรรมเข้า     สุขแท้ศิษย์ปะอาว 
    แก่นแท้สุขจริง  (ร้องท่อนสุดท้าย)

MP3 Audio ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.29 MB