ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นายโกวิท  เพลินจิตต์
ผอ.สพป.อบ.1
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
มูลนิธิคุณแม่แถม เยาวบุตร
ความเป็นมา
ข้อบังคับมูลนิธิ
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ระเบียบข้อบังคับ
ระเบียบเกี่ยวกับสถานศึกษา
วีดีทัศน์กิจกรรมโรงเรียนบ้านปะอาว
ข่าว ช่อง 3 ครูเบิ้มสอนวาดภาพ
ข่าว ช่อง 3 ฟ้อนเซิ้งตำนานบ้านปะอาว
ข่าว ช่อง 3 ร้องสรภัญญะ
ข่าว ช่อง 3 การเรียนรู้หัตถกรรมทองเหลือง
งานวันเด็กปี 2559
งานวันเด็ก ปี 2559 ชุดที่ 2
การเรียนการสอนระดับก่อนประถมศึกษา
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
ปะอาว news
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานทักษะอาชีพในโรงเรียน
ดร.แกง บรรยายเยาวชนวัยใส ห่างไกลจากบุหรี
โครงการอาหารกลางวัน
การจัดการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียน
สกุ๊ปของดีบ้านปะอาว โรงเรียนบ้านปะอาว
ประกวดนาฏศิลป์สร้างสรรค์ระดับภาคปี 58
ประเมินโรงเรียนพระราชทานระดับอนุบาล ปี 58
กิจกรรม แจกจักรยาน 89 คัน ปลูกป่า 89 ต้น ปั่น 8.9 กิโล
สารคดีโครงการแจกจักรยาน 89 คัน ปลูกป่า 89 ต้น ปั่น 8.9 กิโล
เพลงปลูกผัก
งานมอบอาคารราชาแฟชั่นและมูลนิธิไทยอเมริกน
    มิถุนายน 2560   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่มีข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/01/2012
ปรับปรุง 06/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 603104
Page Views 728133
แบบสำรวจความคิดเห็น
เว็บไซด์ใหม่เป็นอย่างไรบ้าง
ดีมาก
ดี
ค่อนข้างดี
พอใช้
แย่
ดูผลโหวด
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ

พันธกิจ
                1.  จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาให้เด็กกลุ่มอายุย่างเข้าปีที่ 5 - 6  ในเขตบริการให้ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

                      2.  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดในเขตบริการของโรงเรียน ให้ได้เข้าเรียนจนอายุย่างเข้าปีที่สิบหก  และได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน

                       3.  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

                       4.  ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ

                       5.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน

                       6. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา สอดคล้องกับท้องถิ่น และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

                       7. ส่งเสริมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

 1. เด็กกลุ่มอายุย่างเข้าปีที่ 5 - 6  ในเขตบริการได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 2. เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดในเขตบริการของโรงเรียน ได้เข้าเรียนจนอายุย่างเข้าปีที่สิบหก  และได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน

         3. บริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

         4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ

         5. หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่นสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน

         6. ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา สอดคล้องกับท้องถิ่น และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

         7. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 

กลยุทธ์
กลยุทธ์

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความดีสากลพื้นฐาน และมีคุณธรรมพื้นฐาน

2. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยใช้คุณธรรมนำความรู้ สู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3.  เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ต้นแบบเครือข่ายเป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้

4. ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาในด้านวัฒนธรรมดำรงตนอย่างพอเพียง

5. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้เป็นโรงเรียนคุณภาพชั้นนำ  พอเพียงพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน