ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
03 ก.พ. 61 ถึง 04 ก.พ. 61 สอบ O-NET
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2561
โรงเรียนเมืองอุบล สทศ
03 ก.พ. 61 สอบ O-NET
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
โรงเรียนบ้านปะอาว/ชุดนักเรียน สทศ.
25 ธ.ค. 60 ถึง 28 ธ.ค. 60 กีฬาเครือข่าย
กิจกรรมแข่งขันกีฬาเครือข่าย 25 - 26 และ 28 ธันวาคม 2560
โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่ เครือข่าย 4 เมือง 4
22 ธ.ค. 60 ถ่ายทำหนังสั้น
22 ธันวาคม 2560 จะมีกิจกรรมถ่ายทำ “ลมหายใจของทองเหลือง”
โรงเรียนบ้านปะอาว ข้าวโฮยเกลือ
15 ธ.ค. 60 ถึง 20 ธ.ค. 60 กีฬาภายใน

การจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนบ้านปะอาว
- รอบคัดเลือก เริ่มดำเนินการ วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560
- เปิด ปิด วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560

โรงเรียนบ้านปะอาว/ชุดกีฬา โรงเรียนบ้านปะอาว
15 ก.ย. 59 ถึง 19 ก.ย. 59 ประชุมผู้บริหาร

เข้าร่วมประชุมประชุมปฏิบัติการโครงการ”พัฒนาศักยภาพการให้บริการแนะแนวและการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา เพื่อช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ”สำหรับผู้บริหารหรือครูที่ปรึกษาชั้นเรียนแนะแนว โรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ วันที่ 16 – 18 กันยายน 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ สพฐ.
10 พ.ค. 56 ประชุมผู้ปกครอง
ประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักเรียน
อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านปะอาว โรงเรียนบ้านปะอาว
25 เม.ย. 56 ประชุมประจำเดือนเมษายน
วันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2556 เวลา 09.00 น. ประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านปะอาว เพื่อเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการเรียนฟรี 15 ปี ก่อนเปิดภาคเรียน
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านปะอาว/สุภาพ บริหารทั่วไป
11 เม.ย. 56 ถึง 13 เม.ย. 56 บุญผะเหวดบ้านปะอาว
บุญผะเหวดบ้านปะอาว ที่วัดเรียบปะอาวใต้
วัดเรียบปะอาวใต้/สุภาพ งานชุมชน
07 เม.ย. 56 งานมูลนิธิคุณแม่แถม เยาวะบุตร
งานทำบุญอุทิศส่วนกุศล ให้คุณแม่แถม  เยาวะบุตร หารายได้ให้มูลนิธิคุณแม่แถม  เยาวะบุตร และมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนบ้านปะอาว
วัดบูรพาปะอาวเหนือ/สุภาพ มูลนิธิ
05 เม.ย. 56 ตั้งเสาเอก เสาโท
พิธีตั้งเสาเอก เสาโท อาคารเรียน สปช 105/29 
โรงเรียนบ้านปะอาว/สุภาพ โรงเรียนบ้านปะอาว
20 มี.ค. 56 วันบัณฑิตน้อย
จัดกิจกรรมวันบัณฑิตน้อย นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 
ชุดบัณฑิตน้อย โรงเรียนบ้านปะอาว
19 มี.ค. 56 จัดกิจกรรมวันอำลา
จัดกิจกรรมวันอำลานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านปะอาว
18 มี.ค. 56 นักเรียนมัธยมต้นไปทัศนศึกษา
นักเรียนมัธยมต้นไปทัศนศึกษาที่จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดมุกดาหาร
ชุดสุภาพ โรงเรียนบ้านปะอาว
29 ต.ค. 55 ถึง 30 ต.ค. 55 ประชุมเชิงปฏิบัติการแก่ครูผู้สอนการคิดวิเคราะห์

ประชุมเชิงปฏิบัติการแก่ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านปะอาว เพื่อการคิดวิเคราะห์ทุกคน

ห้องประชุมโรงเรียนบ้านปะอาว งานบุคลากร
18 เม.ย. 55 อบรม Microsoft Excel
โรงเรียนบ้านปะอาวจัดอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โปรแกรม Microsoft Excel ให้ครูที่สนใจ
สุภาพ พัฒนาบุคลากร