ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
18 เม.ย. 55 อบรม Microsoft Excel
โรงเรียนบ้านปะอาวจัดอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โปรแกรม Microsoft Excel ให้ครูที่สนใจ
สุภาพ พัฒนาบุคลากร
29 ต.ค. 55 ถึง 30 ต.ค. 55 ประชุมเชิงปฏิบัติการแก่ครูผู้สอนการคิดวิเคราะห์

ประชุมเชิงปฏิบัติการแก่ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านปะอาว เพื่อการคิดวิเคราะห์ทุกคน

ห้องประชุมโรงเรียนบ้านปะอาว งานบุคลากร
18 มี.ค. 56 นักเรียนมัธยมต้นไปทัศนศึกษา
นักเรียนมัธยมต้นไปทัศนศึกษาที่จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดมุกดาหาร
ชุดสุภาพ โรงเรียนบ้านปะอาว
19 มี.ค. 56 จัดกิจกรรมวันอำลา
จัดกิจกรรมวันอำลานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านปะอาว
20 มี.ค. 56 วันบัณฑิตน้อย
จัดกิจกรรมวันบัณฑิตน้อย นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 
ชุดบัณฑิตน้อย โรงเรียนบ้านปะอาว
05 เม.ย. 56 ตั้งเสาเอก เสาโท
พิธีตั้งเสาเอก เสาโท อาคารเรียน สปช 105/29 
โรงเรียนบ้านปะอาว/สุภาพ โรงเรียนบ้านปะอาว
07 เม.ย. 56 งานมูลนิธิคุณแม่แถม เยาวะบุตร
งานทำบุญอุทิศส่วนกุศล ให้คุณแม่แถม  เยาวะบุตร หารายได้ให้มูลนิธิคุณแม่แถม  เยาวะบุตร และมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนบ้านปะอาว
วัดบูรพาปะอาวเหนือ/สุภาพ มูลนิธิ
11 เม.ย. 56 ถึง 13 เม.ย. 56 บุญผะเหวดบ้านปะอาว
บุญผะเหวดบ้านปะอาว ที่วัดเรียบปะอาวใต้
วัดเรียบปะอาวใต้/สุภาพ งานชุมชน
25 เม.ย. 56 ประชุมประจำเดือนเมษายน
วันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2556 เวลา 09.00 น. ประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านปะอาว เพื่อเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการเรียนฟรี 15 ปี ก่อนเปิดภาคเรียน
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านปะอาว/สุภาพ บริหารทั่วไป
10 พ.ค. 56 ประชุมผู้ปกครอง
ประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักเรียน
อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านปะอาว โรงเรียนบ้านปะอาว
15 ก.ย. 59 ถึง 19 ก.ย. 59 ประชุมผู้บริหาร

เข้าร่วมประชุมประชุมปฏิบัติการโครงการ”พัฒนาศักยภาพการให้บริการแนะแนวและการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา เพื่อช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ”สำหรับผู้บริหารหรือครูที่ปรึกษาชั้นเรียนแนะแนว โรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ วันที่ 16 – 18 กันยายน 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ สพฐ.
15 ธ.ค. 60 ถึง 20 ธ.ค. 60 กีฬาภายใน

การจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนบ้านปะอาว
- รอบคัดเลือก เริ่มดำเนินการ วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560
- เปิด ปิด วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560

โรงเรียนบ้านปะอาว/ชุดกีฬา โรงเรียนบ้านปะอาว
22 ธ.ค. 60 ถ่ายทำหนังสั้น
22 ธันวาคม 2560 จะมีกิจกรรมถ่ายทำ “ลมหายใจของทองเหลือง”
โรงเรียนบ้านปะอาว ข้าวโฮยเกลือ
25 ธ.ค. 60 ถึง 28 ธ.ค. 60 กีฬาเครือข่าย
กิจกรรมแข่งขันกีฬาเครือข่าย 25 - 26 และ 28 ธันวาคม 2560
โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่ เครือข่าย 4 เมือง 4
03 ก.พ. 61 ถึง 04 ก.พ. 61 สอบ O-NET
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2561
โรงเรียนเมืองอุบล สทศ
03 ก.พ. 61 สอบ O-NET
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
โรงเรียนบ้านปะอาว/ชุดนักเรียน สทศ.