ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
18 เม.ย. 55 อบรม Microsoft Excel
โรงเรียนบ้านปะอาวจัดอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โปรแกรม Microsoft Excel ให้ครูที่สนใจ
สุภาพ พัฒนาบุคลากร
29 ต.ค. 55 ถึง 30 ต.ค. 55 ประชุมเชิงปฏิบัติการแก่ครูผู้สอนการคิดวิเคราะห์

ประชุมเชิงปฏิบัติการแก่ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านปะอาว เพื่อการคิดวิเคราะห์ทุกคน

ห้องประชุมโรงเรียนบ้านปะอาว งานบุคลากร
18 มี.ค. 56 นักเรียนมัธยมต้นไปทัศนศึกษา
นักเรียนมัธยมต้นไปทัศนศึกษาที่จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดมุกดาหาร
ชุดสุภาพ โรงเรียนบ้านปะอาว
19 มี.ค. 56 จัดกิจกรรมวันอำลา
จัดกิจกรรมวันอำลานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านปะอาว
20 มี.ค. 56 วันบัณฑิตน้อย
จัดกิจกรรมวันบัณฑิตน้อย นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 
ชุดบัณฑิตน้อย โรงเรียนบ้านปะอาว
05 เม.ย. 56 ตั้งเสาเอก เสาโท
พิธีตั้งเสาเอก เสาโท อาคารเรียน สปช 105/29 
โรงเรียนบ้านปะอาว/สุภาพ โรงเรียนบ้านปะอาว
07 เม.ย. 56 งานมูลนิธิคุณแม่แถม เยาวะบุตร
งานทำบุญอุทิศส่วนกุศล ให้คุณแม่แถม  เยาวะบุตร หารายได้ให้มูลนิธิคุณแม่แถม  เยาวะบุตร และมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนบ้านปะอาว
วัดบูรพาปะอาวเหนือ/สุภาพ มูลนิธิ
11 เม.ย. 56 ถึง 13 เม.ย. 56 บุญผะเหวดบ้านปะอาว
บุญผะเหวดบ้านปะอาว ที่วัดเรียบปะอาวใต้
วัดเรียบปะอาวใต้/สุภาพ งานชุมชน
25 เม.ย. 56 ประชุมประจำเดือนเมษายน
วันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2556 เวลา 09.00 น. ประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านปะอาว เพื่อเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการเรียนฟรี 15 ปี ก่อนเปิดภาคเรียน
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านปะอาว/สุภาพ บริหารทั่วไป
10 พ.ค. 56 ประชุมผู้ปกครอง
ประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักเรียน
อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านปะอาว โรงเรียนบ้านปะอาว