ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : พุทธอาศรม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2553
งบประมาณ : 90000
ไฟล์ดาวน์โหลด : JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 64.82 KB
ข้อมูลเพิ่มเติม :