ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายอนุสรณ์ ประสมทอง (อาทิตย์)
ปีที่จบ : 2541   รุ่น : ประธานนักเรียนรุ่น-3
อีเมล์ : anusorn.p@pttpls.com
เว็บไซต์ : www.facebook.com/home.php?ref=hp#!/anusorn.prasomthong
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด มหาชน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ระดับ 4
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 48 ถ.โรงปุ๋ย ต.มาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150

วันที่บันทึกข้อมูล : 22 ม.ค. 2556,09:26 น.   หมายเลขไอพี : 110.49.225.98


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล