ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 4 คน
ชื่อ-นามสกุล : ต่อพงษ์ แขมารัมย์ (บอล)
ปีที่จบ : 2544   รุ่น : -
ที่อยู่ : 1หมู่6 บ.ปะอาว ต.ปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
เบอร์มือถือ : 086-8743594
อีเมล์ : ballysexy@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายอนุสรณ์ ประสมทอง (อาทิตย์)
ปีที่จบ : 2541   รุ่น : ประธานนักเรียนรุ่น-3
ที่อยู่ : 79/138 หมู่ 4 หมู่บ้านชนากาญจน์ 3 ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21150
เบอร์มือถือ : 0862643371
อีเมล์ : anusorn.p@pttpls.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อมร ล้อมวงศ์ (มร)
ปีที่จบ : 2541   รุ่น : รองประธานนักเรียน รุ
ที่อยู่ : 28/16 โครงการหมู่บ้านเอื้ออาทร บางเขน-คลองถนน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม.10220
เบอร์มือถือ : 0886548273
อีเมล์ : morn_2345@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุพัตรา ทองล้วน (อ้อ)
ปีที่จบ : -   รุ่น : -
ที่อยู่ : 172 หมู่ที่ 2 ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
เบอร์มือถือ : 0844866349
อีเมล์ : oror300@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม